Chemische onkruidbestrijding

Chemische onkruidbestrijding

Na het aanplanten zullen na enkele maanden de spruiten van de Rizhomen zich laten zien. Ook de standaard lichtere onkruiden zullen niet uitblijven.

Deze kunnen we met het huidige MCCA en MCCP makkelijk en goedkoop ( €100,-/ha) bestrijden , ook als de kiemen reeds uit de grond zijn.

Echter na het 1e jaar dat we niet oogsten zullen er ook hardnekkige onkruiden zich ontwikkelt hebben dit mede omdat de maximale plantdichtheid nog niet is bereikt.

Dus in het voorjaar als er enige temperatuur is bereikt en zeker nog geen nieuwe scheuten zijn uit gekomen kunnen we het volledige veld met Roundup spuiten,

de kosten hiervoor zijn circa € 80,-/ha.

Hierna hoef je de komende 20 jaar geen chemische onkruidbestrijding meer toe te passen.

Als kg/ha bemesting kan er toegepast worden; N 10-40 , P2O5 10-30 en K2O 10-50.

Dunne drijfmest zou ook toegepast mogen worden maar in geringe mate.