Over ons

Deze site is ’n initiatief van Bio Warmte Nederland om u nader kennis te laten maken met de teelt van Olifantsgras oftewel Miscanthus Giganteus.

Wij kunnen u tevens de volledige teelt begeleiding bieden van deze brandstof. Stelt u zich ’s voor dat u “ niet meer afhankelijk bent van Olie of enigerlei Gas “ als dagelijkse brandstof voorziening in uw bedrijf of huis! Zelfs niet van de houtchip of houtpellets markt !

Kortom, de dagelijkse energie behoefte neemt toe en de fossiele brandstoffen nemen af of worden onbetaalbaar door de enorme accijnsverhogingen die elk jaar toenemen. Wij zijn ’n bedrijf dat zich dagelijks bezighoud met de in/verkoop alsmede het installeren van diverse houtpellets en biomassa ketels voor cv matig gebruik. Uiteraard kunnen wij ook voor de verbranding van Olifantsgras de juiste ketel bieden.

Met deze website willen wij u de mogelijkheden aanreiken om kennis op te doen om zelf brandstof te telen. De berekeningen die hier op deze site nader worden uitgelegd zetten u misschien wel aan het denken ! De toekomstige bijdrage om CO2 uitstoot te verminderen kan met de teelt van Miscanthus Giganteus oftewel Olifantsgras ’n enorme bijdrage leveren.

Wij richten ons op zowel de zakelijke als de particuliere sector.