Miscanthus strooisel voor paardenstallen

Ook ’n wetenswaardigheid is dat de teelt van Miscanthus ’n agrarisch gewas is en wat jaarlijks opgegeven dient te worden met de meitelling, mits agrarische gebruik en subsidiabel.

Net als de mais teelt valt de teelt van Miscanthus ook onder de subsidie toekenning van de Europese Unie.

Diverse toepassingen van gehakselde Miscanthus.

 

Het teveel aan gehakselde Miscanthus kunnen we ook toepassen als strooisel in bijv. ’n paardenstal.

Uit eerste proeven die Bio Warmte Nederland heeft gedaan kunnen we spreken van toch wel enig succes.

 

Op deze foto’s is het als strooisel in de paardenstal toegepast.

 

Het gewicht van 1 baal is 100 kg, na 7 dagen is alles eruit gehaald .

Het totaal gewicht van dit volume was nadien 260 kg.

Gehakselde Miscanthus absorbeert 6x de hoeveelheid water i.p.v. stro materiaal als strooisel in de paardenstal.

 

Als we de kostprijs van Miscanthus strooisel rekenen ,en hierna rekenen we de winning van energie uit dit restmateriaal dan kunt u wel bedenken wat dit betekent.

hooibaal van miscanthus

Bio Warmte Nederland start binnenkort proeven om uit dit voornoemde rest materiaal energie te winnen t.b.v. de cv en sanitair water voorziening voor ‘n woonhuis.

Op dit moment zijn in Denemarken al enkele jaren proeven bezig op ’n grote paarden houderij om warmte/energie te halen uit de paardenmest .

De samenstelling van deze mest is stro en vermengde paardendrollen.

Dit word enigszins gedroogd tot circa 25% max. vochtgehalte en hierna energie uit gewonnen voor de woonverblijven incl. de paardenstallen.