Miscanthus Energie berekening

Miscanthus Giganteus ( Olifantsgras. )

Vuistregel ; 1 m3 eiken hout haksel/chips geeft 700 Kw/uur en is gelijk aan 70 ltr. Diesel . 1 Ha gehakselde Miscanthus geeft 70.000 Kw/uur en is gelijk aan 100 m3 eiken hout haksel/chips.

Bio Warmte Nederland ook voor volledige teelt begeleiding !

Aanleg kosten excl. btw ;

Uitgaande van ’n bestand van 13.000 stuks Rizhomen / ha.

13.000 x € 0,17 = € 2210,- excl. btw

Huur plant machine € 100,-/ha

Chemische onkruidbestrijding € 100,-/ha

Na 1e jaar aftoppen € 50,-/ha en chemische onkruidbestrijding € 80,-/ha

Investering de eerste 2 jaren alvorens we kunnen oogsten totaal € 2540,-/ha

Lange termijn investering uitgaande gemiddelde teeltduur van 1 ha is 22 jaar.

€ 2540,- : 22 = € 115,45/ha/jaar.

Bovenstaand is ’n berekening van de gemiddelde kosten waar je mee te maken

krijgt en die in de praktijk toegepast worden.

Niet in de prijzen meegenomen kosten zijn ;

Transport prijzen van aanvoerplantmateriaal , aanleveren plantmachine , trekker

en personeel (4) voor te planten.

 

Opbrengst  ;

15 tot 25 ton / ha oftewel 110 tot 180 m3 / ha. Soortelijk gewicht = 130 kg/m3.

De verschillen in opbrengst is afhankelijk van de ontwikkeling van de plant in de

eerste 3 jaren van opkomst !

Als we de teelt periode van 22 jaar in acht nemen kunnen we met bovenstaande

gemiddelde rekenen op 18 ton/ha. 12-18% vochtgehalte

18.000 kg x 17 Mjoule = 306.000 Mjoule/ha

Oftewel

18.000 kg x 4,9 kWh = 88.200 KW/h/ha ( 70.000 Kw/h/ha netto )

De vuistregel energiewaarde  ;   2,1 kg miscanthus = gelijk aan 1 liter diesel.

Toepassingen gehakselde Miscanthus ;

In voornoemde berekening gingen we uit van brand/stook waarden , dat is ook

het terrein van Bio Warmte Nederland.

De hedendaagse praktijk is dat de afzet ook mogelijkheden kan bieden voor de

houtindustrie , denk hierbij aan de verwerking van dit materiaal in vezelplaten.

Ook op kleine schaal word er getracht het gehakselde materiaal te ontstoffen en

verpakken voor strooisel voor de kleindier wereld.

Echter staat dit nu nog te ver in de kinderschoenen alleen al vanwege

 “ transporteren kost geld “ !

Bio Warmte Nederland houd zich bezig met de verdere ontwikkelingen van de

brandstof van de toekomst.

o.a. zijn we nu ’n proef aan het doen om het gehakselde materiaal in balen te

verpakken en aan te bieden aan de paarden houderij. Grote voordeel is dat we

het waterdicht verpakken en niet nadien opgeslagen hoeft te worden in ’n schuur

of loods. Het strooisel bewijst zich door de enorme vochtopname, wel zeker 5x

zoveel vocht opname als het gangbare stro.

Dus nemen we 1 baal 100 kg en na 1 week halen we het volledige restmateriaal

incl. alle paardenmest uit de stal . Dit strooisel weegt na deze periode 260 kg.

Binnenkort word deze proef doorgezet om te verbranden, immers Denemarken

past deze wijze van energie winnen uit dit rest product al jaren toe en met

succes.

Dit zijn op dit moment zo’n beetje de markten in de praktijk wat er zoal kan met

het geoogste product.

Gehakselde Miscanthus als brandstof voor eigen gebruik .

Als we het nu bedrijfsmatig toepassen en ervan uitgaande dat we nu al ’n

jaarlijkse fikse kostenpost aan energie verbruik hebben.

Stel ;

20.000 m3 aardgas met ’n gemiddelde prijs van € 0,75/m3

jaarlijks € 15.000,-

26.262 ltr. propaan met ’n gemiddelde prijs van € 0,80/ltr.

jaarlijks € 21.009,-

19.393 ltr. diesel/gasolie met ’n gemiddelde prijs van € 1,10

Jaarlijks € 21.332,-

Bovenstaande prijzen zijn excl. btw, genoemde brandstoffen zijn na rato omgerekend in Mega joule en hebben dezelfde brand waarde namelijk 640.000 Mjoule.

Om deze energieprijzen te vervangen zouden we 1,9 ha miscanthus nodig hebben. 640.000 : 306.000 = 2,1 ha.